Salam Metafora

assalamualaikum Pictures, Images and Photos

Wednesday, October 8, 2008

51 Penggunaan Komputer Dalam Kalangan Guru-guru Sekolah Kebangsaan Convent Kajang

RINGKASAN JERNAL 2

Penggunaan Komputer peribadi tidak lagi dianggap sebagai barangan mewah atau ‘Simbul Kemewahan’ malah ianya merupakan keperluan hidup yang membolehkan individu atau masyarakat memperoleh dan mengikuti sebarang maklumat perkembangan sekitar kehidupan seharian. Oleh itu, komputer dan perisian digelar sebagai the wave of the future.


Usaha untuk menjadikan penggunaan computer tercapai dalam masyarat terutamanya institusi pendidikan mestilah bermula daripada golongan pendidik.


Kajian ini dibuat adalah untuk memberi gambaran tentang tahap kemahiran penggunaan komputer serta sikap guru-guru sekolah rendah terhadap penggunaan komputer dalam pendidikan.


Sikap guru terhad Penggunaan Komputer berunsur positif sanyak 90.9 peratus ini bermaksud SK Convebt Kajang bersetuju menggunakan computer dalam pengajaran dan Pembelajaran. Dan selebihnya tidak setuju dan negetif terhadap penggunaan disebabkan tidak releven dalam penggunaannya.(analisis ini boleh dirujuk dalam jernel 2) http://groups.yahoo.com/group/kbdp2008 dalam fail individu Amirul fahmi.


Cadangan yang diberikan untuk menambahbaik dalam mengatasi masalah penggunaan komputer :

1. Guru tersebut perlu mengikuti kursus komputer sangat digalakkan.

2. Guru perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dalam menggunakan komputer seterusnya mendorong pelajar melestarikan komputer

3. Pihak kerajaan perlu memudahkan pinjaman membeli komputer dan setiap guru memiliki komputer peribadi sendiri

4. Pihak kementerian perlu meninmbangkan semula kersus kepada guru-guru lama yang tidak menggunakan komputer

Oleh itu ringkasan ini dalah untuk mengetahui sikap positif terhadap penggunaan Komputer.

http://apps.emoe.gov.my/ipba/rdipba/cdi/article120.pdf

No comments: